Samlede Dikt

Samlede Dikt

Tor Ulven

Language:

Pages: 508

ISBN: 2:00274837

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Omtale fra Den Norske Bokdatabasen

Samlinga inneholder dikt fra Skyggen av urfuglen (1977), Etter oss, tegn (1980), Forsvinningspunkt (1981), Det tålmodige (1987) og Søppelsolen (1989). Den inneholder også løse dikt fra perioden 1972-1993 og etterlatte dikt. Har diktregister med noter.

Omtale fra forlaget

Tor Ulven (1953.;1995) utga bare fem diktsamlinger i sin levetid, men de fem bøkene har gitt ham en posisjon som en av de betydeligste skikkelsene i nyere norsk poesi. Ulvens diktutgivelser grupperer seg tidsmessig tydelig i to. Etter debuten med Skyggen av urfuglen i 1977 fulgte Etter oss, tegn (1980) og Forsvinningspunkt (1981). Så, etter et lengre opphold, kom Det tålmodige i 1987, som representerte hans endelige kritikergjennombrudd, fulgt av Søppelsolen (1989). Foruten disse samlingene og samlingen Etterlatte dikt fra 1996, rommer denne boken også de løse diktene Ulven publiserte. Tor Ulvens Samlede dikt er en bok som viser en dikters utvikling fra billedoppfinnsom surrealisme til skarpslepen poetisk pregnans. Med sin uhyre presise observasjonsevne og et språklig mesterskap av sjeldent format, fremstår poeten Tor Ulven som nådeløst klartseende i sin betraktning av de menneskelige eksistensvilkår, der våre stadige forsøk på å legge betydning inn i vår korte tid på jorden, settes i relieff til det som eksisterer umælende og uavhengig av oss, før oss og etter oss. Boken har et etterord av Janike Kampevold Larsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show sample text content

Download sample

Download